19.000 Groningers krijgen aardbevingsenquête op de mat

De Dialoogtafel Groningen laat in samenwerking met 9 gemeenten een onderzoek uitvoeren onder 19.000 inwoners van het aardbevingsgebied.

De resultaten moeten helpen om beter in te spelen op de schade die gaswinning veroorzaakt en op de gevolgen voor het woon- en leefklimaat.

Aardbevingen en woonplezier?
De inwoners van de 9 gemeenten krijgen deze week een uitnodiging om een enquête in te vullen. Zij worden gevraagd hun mening te geven over verschillende onderwerpen, zoals de gevolgen van de aardbevingen voor de waarde van hun woning en het woonplezier.

Ook wordt ze gevraagd of zij vinden dat de leefbaarheid wordt beïnvloed.

Twee eigen onderzoeken
De Dialoogtafel wil de resultaten gebruiken voor twee eigen onderzoeken.

Waardevermindering
Ten eerste aan het eerder aangekondigde Woningmarktonderzoek in het aardbevingsgebied. Dat wordt uitgevoerd door het onderzoeksintituut OTB van de TU Delft.

Ook moet het de effecten van de bevingen op de Groningse woningmarkt vastleggen. Dat moet vervolgens leiden tot een betere waardedalingsregeling.

Bevolkingskrimp
Ten tweede maakt de enquête deel uit van de Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta. Dat gaat over de gevolgen van de bevolkingskrimp in het gebied, hoe die de komende jaren uitpakt en welke gevolgen dat voor de leefbaarheid in dorpen en buurten heeft.

De vragenlijst kan via internet worden ingevuld. Ook is er een mogelijkheid de vragenlijst op papier in te vullen. De eerste resultaten worden in het najaar verwacht.
Meer over dit onderwerp:
dossieraardschok
Deel dit artikel:

Recent nieuws