Provincie geeft financiële steun aan innovatieve bedrijven

© Erik Hogeboom
Het Groningse bedrijfsleven krijgt van de provincie met stevige bedragen een steun in de rug.
Voor bedrijven die voortkomen uit de Rijksuniversiteit Groningen en technologische MKB-bedrijven komt 7,5 miljoen beschikbaar.
Met dit zogeheten Cardoso Capital Fonds moeten die bedrijven geholpen worden met de ontwikkeling van nieuwe producten en productietechnieken.
Energie-intensieve bedrijven in de Eemsmond en op het Zernikecomplex krijgen elk jaar tien miljoen euro uit een pot van veertig miljoen.

Belangstelling

Tien miljoen was al besteed, maar de belangstelling is zo groot dat de tweede tien miljoen veel eerder beschikbaar komt.
'De verwachting is dat de bedrijven gezamenlijk 140 directe en 70 indirecte arbeidsplaatsen creëren', zegt gedeputeerde Patrick Brouns (CDA).

Eerste keer

Het Europees Investings Fonds zou willen bijdragen met zestien miljoen euro. Als dat lukt -de provincie doet nog voor de zomer een aanvraag- zou het de eerste keer zijn dat Nederland een bijdrage uit dat fonds krijgt.