Groen licht voor megastal in Vlagtwedde

© FPS/Jos Schuurman
De gemeente Vlagtwedde geeft een verklaring van geen bedenkingen af voor de bouw van een groot melkveebedrijf aan de Buiskoolweg in Vlagtwedde. De gemeenteraad gaat akkoord met elf tegen vijf stemmen.
De verklaring is nodig voor de aanvraag van de vergunning. Het gaat om 1150 melkkoeien en 840 stuks jongvee. Het is daarmee de grootste stal waarvoor de gemeente groen licht wil geven.
Eerder gaf de raad al een verklaring van geen bedenkingen af voor de bouw van een groot melkveebedrijf in Munnekemoer. Daar gaat het om ongeveer 1000 dieren.

Geen nadelige gevolgen

Volgens het college leidt de megastal in Vlagtwedde, net zoals die in Munnekemoer, niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Een milieueffectrapport is dan ook niet nodig.

Motie PvdA

De PvdA dient een motie in om de beslissing over een verklaring van geen bedenkingen in ieder geval uit te stellen tot na de behandeling van deze zaken in Provinciale Staten. Er is alleen steun van GroenLinks en de Partij voor de Dieren.

Pijplijngevallen

Andere partijen zoals het CDA, de ChristenUnie, D66, VVD en Gemeentebelangen onderstrepen dat de overheid betrouwbaar moet zijn en beloften na moet komen. Weliswaar is er een provinciaal verbod op megastallen, maar de vergunningsaanvragen voor de grote stallen dateren al van voor 2013, toen het verbod werd ingesteld. Het zijn de zogenoemde 'pijplijngevallen'.