Coalitie stemt voor afkoopsom Euroborg, voltallige oppositie tegen

Een meerderheid van de gemeenteraad is akkoord met de afkoopsom voor het onderhoud van stadion Euroborg. Coalitiepartij GroenLinks gaf op het laatste moment de doorslag.
De voltallige oppositie stemt tegen het voorstel. De oppositiepartijen zien te veel risico's in het plan. GroenLinks twijfelde lang over steun.
De partij ging uiteindelijk akkoord nadat wethouder Van der Schaaf (PvdA) had aangegeven dat realisatie van het topsportzorgcentrum op Corpus den Hoorn in gevaar zou komen als de raad niet met de afkoopsom van de Euroborg zou instemmen.

Dure leningen
Met de 5,7 miljoen euro voor de afkoopsom kan FC Groningen dure leningen uit het verleden aflossen (spelersfonds). Door het rentevoordeel kan de club ook investeren in het topsportzorgcentrum.
Raadslid Benni Leemhuis (GL): 'Het gaat om het maatschappelijke voordeel. De komst van het topsportzorgcentrum is mooi voor zowel FC Groningen als de breedtesport.'

Oppositie verbolgen
De oppositie reageert verbolgen over de gang van zaken. 'Koppelverkoop' en 'chantage' zei Daan Brandenburg van de SP. 'Ongehoord', aldus René Bolle (CDA) en 'het college laat ons in een fuik lopen', Amrut Sijbolts (Stadspartij).

Topsportzorgcentrum
De woede bij de oppositie wordt gevoed doordat afgelopen vrijdag duidelijk werd dat de gemeente ook een lening beschikbaar stelt voor de realisatie van het topsportzorgcentrum. Hier gaat het om een bedrag van 4,9 miljoen euro. Over deze lening praat de raad later nog.
Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) noemt de kritiek onterecht en onder de maat: 'Over de realisatie van het topsportzorgcentrum wordt al jaren gesproken. De koppeling van beide zaken staat ook gewoon in het raadsvoorstel. Ik begrijp dat partijen die tegen zijn teleurgesteld zijn, maar deze uitlatingen gaan echt te ver.'