Loppersum kan het zonder hulp van buitenaf

De gemeente Loppersum heeft een overschot van 76.000 euro over het jaar 2014. Een goede zaak zou je denken, maar dat ligt toch iets genuanceerder.
Volgens wethouder Rudi Slager, die over de centen gaat in de gemeente Loppersum, is het een misverstand te denken dat een groot financieel overschot op de jaarrekening wenselijk is voor een gemeente.
'We willen aan het eind van het jaar juist zo weinig mogelijk geld overhouden', legt Slager uit. 'We willen zoveel mogelijk plannen uitvoeren en de financiële middelen moeten daar optimaal aan besteed worden. Dus als je geld overhoudt, dan zijn er ook plannen niet uitgevoerd en dat wil je niet.'

Beetje 'plussen' wenselijk

Volgens de wethouder is het wel fijn om een 'beetje in de plus' te staan op de jaarrekening in plaats van een negatief saldo, maar uiteindelijk is het de bedoeling om op nul uit te komen.

Artikel 12

Toch is Slager trots op het positieve resultaat omdat 2014 het eerste jaar is waarin Loppersum niet meer onder artikel 12 valt. Het Rijk kijkt de gemeente daardoor niet langer op de vingers. 'We laten zien dat we het zelfstandig, dus zonder hulp van buitenaf kunnen redden. Dat is fantastisch', aldus Slager.

Onvoorziene kosten in 2015

Of 2015 net zo rooskleurig is, durft de wethouder niet te zeggen. Volgens hem krijgt de gemeente waarschijnlijk nog te maken met een hoop onvoorziene kosten door de overheveling van de zorgtaken van het Rijk naar de gemeente. 'Maar we proberen er natuurlijk voor te zorgen dat volgend jaar rond deze tijd de jaarrekening weer richting de nul gaat met hopelijk een heel klein plusje.'