Wethouders Menterwolde overleven motie van wantrouwen

De drie nog zittende wethouders van Menterwolde hebben donderdagavond een motie van wantrouwen overleefd. Zes raadsleden stemden voor, negen tegen.
Slappe knieën

De motie werd ingediend door de PvdA, Kritisch Menterwolde, het CDA en Groen Links.

Die partijen verwijten de wethouders Vos, Velthuis en Veenstra slappe knieën in het dossier over de angstcultuur in het gemeentehuis.
Uit onderzoek van het bureau GITP bleek dat een aanzienlijk deel van de ambtenaren zo'n angstcultuur ervoer. Het rapport had tot gevolg dat de gemeentesecretaris aan de kant werd geschoven.
Het college had eerder al averij opgelopen omdat burgemeester Van Zuijlen opstapte. Hij verklaarde dat hij zich niet meer kon vinden in de bestuurscultuur in het college.

Batelaan

Donderdag besloot ook wethouder Jan Batelaan de pijp aan Maarten te geven. Het rapport over de angstcultuur was daarvoor een van de redenen.

Gevoelig

De kwestie over de angstcultuur lag gevoelig, omdat het voltallige college in januari nog in een brief ontkende dat ambtenaren er last van zouden hebben. In die brief kregen de fractievoorzitters van Kritisch Menterwolde en de PvdA de wind van voren, omdat die partijen de zaak aan de kaak wilden stellen.

Excuses

Donderdagavond gingen de wethouders diep door het stof. Ze erkenden dat ze de zaak fout hadden ingeschat en maakten uitvoerig excuses aan het personeel en de raad en dan met name aan de fractievoorzitters van de PvdA en Kritisch Menterwolde.

Meerderheid

Die namen daar geen genoegen mee, net als GroenLinks en het CDA. Maar hun motie van wantrouwen werd niet door een meerderheid gesteund. De VVD, Menterwolde Gewoon en de SP, goed voor negen van de vijftien zetels, stemden tegen.

Opvolger

Dat betekent dat het college, onder leiding van de nieuwe burgemeester Rein Munniksma, in het zadel blijft zitten. De komende maand wordt bekeken of, en zo ja door wie, de opgestapte wethouder Batelaan wordt opgevolgd.