Miljoenen zijn rond, Marconi-project Delfzijl kan van start

Het is de gemeente Delfzijl officieel gelukt. De gemeente heeft de benodigde 25 miljoen euro bij elkaar geharkt, om het Marconi-project te kunnen beginnen. Het geld komt onder meer uit fondsen.
Daarnaast is er nog eens 2,4 miljoen euro beschikbaar gesteld om het
.

Bijzonder

'Een bijzondere kredietverstrekking van een nog niet uitkeerde hoeveelheid', noemt burgemeester Emme Groot het miljoenenakkoord voor het Marconi-project.
Het project moet ervoor zorgen dat Delfzijl beschermd blijft bij een stijgende zeespiegel en moet de Havenstad aantrekkelijker maken.

Zuiderzeelijn

Provincie Staten verstrekte woensdag een laatste subsidie toe van 2,77 miljoen euro, om het havengebied in Delfzijl op te knappen. Het bedrag komt uit de pot met compensatiegeld voor het afblazen van de Zuiderzeelijn.

Laatste stap

Met het akkoord van de gemeenteraad is volgens Groot de laatste stap gezet in de financiering van het project en kan de aanbesteding en de realisatie van het project beginnen.