Raad van State laat gaswinning rond stad ongemoeid

De gaswinning rond de stad Groningen hoeft niet beperkt te worden. Dat heeft de Raad van State vrijdagmorgen bepaald.
Het gaat om een uitspraak over de gaswinning in het cluster Eemskanaal, ten oosten van de stad. Hier was een versnelde procedure tegen aangespannen.
Eerder bepaalde de Raad van State in een andere procedure wel dat de gasputten bij Loppersum volledig moeten worden afgesloten. Een aantal particulieren stapte vervolgens opnieuw naar de rechter, omdat ze vrezen dat deze uitspraak negatieve gevolgen heeft voor het gebied ten oosten van de stad.

'Productie al aanzienlijk teruggebracht'

De Raad van State ziet nu geen aanleiding om ook in te grijpen bij de gaswinning in dit gebied. In de uitspraak wordt erop gewezen dat de productie in het cluster Eemskanaal 'al aanzienlijk is teruggebracht'.

Lopende bodemprocedure

Ook wordt verwezen naar de nog lopende bodemprocedure bij de Raad van State over de gaswinning. Daarbij gaat het om een uitspraak over de beroepsschriften die tegen het definitieve gasbesluit van minister Kamp van Economische Zaken zijn ingediend. Die zaak wordt in september behandeld.