Bewijs voor onderbetaling bouwvakkers Sontbrug

© Steven Radersma/RTV Noord (illustratie)
Personeel van uitzendbureaus bij de bouw van de Sontbrug in de stad wordt onderbetaald. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie SZW, de vroegere Arbeidsinspectie. Het gaat om buitenlandse werknemers van die bureau's, vooral Hongaren.
Per week krijgen ze zo'n 200 euro minder dan volgens de CAO mag .

'Eerst bewijs'

FNV Bouw stelde dat al in november aan de kaak, maar moest van de gemeente Groningen, de opdrachtgever voor de bouw, eerst maar eens bewijs leveren. Op brandbrieven van de bond werd dan ook geen harde actie ondernomen in de richting van de aannemers en de door hen ingehuurde uitzendbureau's.
FNV Bouw maakte de onderbetaling toen op uit de loonstrookjes van de uitzendkrachten. Maar die durfden de strookjes niet als bewijs officieel te overleggen uit angst hun job te verliezen. De bond vroeg daarop de Inspectie SZW een onderzoek in te stellen.

Meerdere bureau's

De inpectie richtte zich op één uitzendbureau met 5 werknemers op de bouwplaats, maar een ander bureau dat er actief is, maakt zich volgens de bond minstens net zo schuldig aan onderbetaling.

Rechtszaak

De bond stelde eerst de uitzendkrachten zelf op de hoogte van het inspectierapport. Dat het nu ook echt vaststaat dat ze per week 200 euro minder krijgen dan hun Nederlandse collega's komt hard bij ze aan, zegt bestuurder Helga Tienkamp van FNV Bouw.
Ze sommeert het uitzendbureau het achterstallige loon alsnog te voldoen. Als dat niet gebeurt wordt het bureau voor de rechter gesleept.

'Gemeente is medeverantwoordelijk'

Ook de gemeente Groningen krijgt een brief op poten. De bond vindt dat die medeverantwoordelijk is voor de gang van zaken en het niet kan afschuiven op de hoofdaannemer en die op zijn beurt weer op de onderaannemers die de uitzendbureau's hebben ingehuurd.
Tienkamp verwijst naar antwoorden van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken op Kamervragen. Daarin stelt hij het belangrijk te vinden dat de overheid het goede voorbeeld geeft.

'Schandalige houding gemeente'

Wethouder Paul de Rook wil niet voor de camera of microfoon reageren. Hij laat wel weten dat de hoofdaannemer nog een keer op zijn verantwoordelijkheid wordt gewezen. Verder gaat de wethouder ervan uit dat de Inspectie SZW zèlf corrigerend gaat optreden bij het uitzendbureau.
Voor de bond is dat niet voldoende. De passieve houding van de gemeente noemt Tienkamp zelfs schandalig. Maar de gemeente dwingen kan niet. Daarvoor zou eerst de Wet Aanpak Schijnconstructies door het parlement moeten zijn.
Die wet moet oneerlijke concurentie en uitbuiting van werknemers tegengaan. Maar de Eerste Kamer heeft aan minister Asscher gevraagd om de ingangsdatum van de wet op te schuiven naar 1 januari 2016.

Zeven werkdagen termijn

Het uitzendbureau, waarvan nu aangetoond is dat het onderbetaalt, kan wél worden aangepakt. Het krijgt van de bond zeven werkdagen om aan de nabetalingsverplichting te voldoen.
Gebeurt dat niet, dan wordt de rechter ingeschakeld. Tienkamp heeft echter weinig illusies omtrent het halen van die termijn: 'we kunnen de stukken klaarmaken ben ik bang'.