Hoogezand-Sappemeer schrijft rode cijfers

De gemeente Hoogezand-Sappemeer staat er financieel slecht voor. Het jaar 2014 is afgesloten met een tekort van 4,1 miljoen euro. Bovendien gaan de inkomsten de komende jaren waarschijnlijk fors omlaag.
Vosholen

Het tekort over 2014 kan volgens wethouder Marco Metscher voor een belangrijk deel op het conto van De Vosholen worden geschreven. Doordat er in dat nieuwe woongebied veel minder kavels zijn verkocht dan geraamd, moet er bijna 2 miljoen euro worden afgeschreven.

Gemeentefonds

Het echt grote probleem is dat Hoogezand-Sappemeer waarschijnlijk veel minder geld uit het gemeentefonds krijgt. Tegelijkertijd moet er meer worden uitgegeven aan uitvoering van de Participatiewet, de Wmo en de Jeugdzorg. De komende weken moet duidelijk worden hoeveel minder het Rijk naar Hoogezand-Sappemer gaat overmaken.

Bezuinigen

Metscher verwacht dat er de komende jaren geen geld is voor nieuw beleid. Sterker nog: er zal waarschijnlijk fors moeten worden bezuinigd. De komende zomer moet duidelijk worden waar de klappen vallen.