'Ontslagvergoeding van Hefpunt-directeur terugvorderen'

Eric Smaling (SP)
Eric Smaling (SP)
De Socialistische Partij wil van de ministers Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en Plasterk (Binnenlandse Zaken) weten of het ook mogelijk is om de ontslagvergoeding terug te vorderen van de ontslagen directeur van Hefpunt.
Hij krijgt maximaal
mee.

Geheim

Hefpunt int de belastingen voor de noordelijke waterschappen. De directeur moest het veld ruimen, omdat hij niet functioneerde. De afkoopregeling werd bijna een jaar lang geheim gehouden om slechte publiciteit te voorkomen, maar die is er nu alsnog.

Onderste steen

Kamerlid Eric Smaling van de SP wil de onderste steen boven en stelt de kwestie aan de orde in de Tweede Kamer. Zo wil Smaling weten of het ook mogelijk is om de ontslagvergoeding terug te vorderen. Ook wil het Kamerlid weten hoe de regeling geheim kon worden gehouden.
'Instellingen moeten altijd openbaar maken wat (gewezen) topfunctionarissen verdienen en hoeveel ontslagvergoeding zij hebben ontvangen', zo stelt Smaling.

PvdA

Ook de PvdA-fractie in de Tweede Kamer wil opheldering over de ontslagvergoeding.