Drie Oldambtster partijen vragen bestuur Synergon op te stappen

© Mario Miskovic/RTV Noord
De fracties van de VCP, de VVD en Oldambt Aktief hebben het bestuur en de directie van werkvoorzieningsschap Synergon geadviseerd de eer aan zichzelf te houden. Dat voorstel kreeg echter geen meerderheid in de Oldambtster gemeenteraad.
Maandagavond besprak de raad het rapport van Radar Advies over Synergon. Dat onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de gemeenteraad. In hun advies richtten de partijen zich tot wethouder Kees Swagerman (SP), die namens de gemeente Oldambt in het dagelijks bestuur van het werkvoorzieningsschap zit.

Gebrek aan kennis

De drie partijen vinden dat het gebrek aan kennis, sturing en slagvaardigheid bij directie en bestuur mede de oorzaak zijn van de financiële tekorten bij Synergon. Ze verwijten het dagelijks bestuur en de directie dat zij ernstig tekort zijn geschoten.
De drie oppositiepartijen in de raad zagen hun oproep verworpen worden. Andere oppositiepartijen zagen het voorstel niet zitten.
'We moeten vooruit kijken, niet achteruit', aldus Johnny de Vos (D66). 'En Kees Swagerman heeft het in vergelijking met zijn voorgangers goed gedaan. Hij is wel de laatste die ik op dit moment naar huis zou sturen.'

Niet van plan

Swagerman zelf bleef nuchter onder die kritiek. 'Naar mijn mening kunnen we de verbeteringen met dit bestuur en deze directeur doorvoeren. In het rapport staat niet dat alles zo slecht was, dat het tot vertrek zou moeten leiden. Dat waren we dan ook niet van plan.'

Hennie Hemmes

Twee weken eerder kreeg wethouder Hennie Hemmes (SP) in Pekela al een motie van treurnis aan de broek. Dat was meer een waarschuwing, maar ook daar was geen meerderheid in de raad voor.