Provincie eist van Kamp openbaarheid van alle gegevens over gaswinning

Alle gegevens over de gaswinninng die worden gebruikt om te bepalen hoeveel gas er gewonnen mag worden, moeten openbaar worden. Dat zegt de Groningse gedeputeerde Eelco Eikenaar.
In juli neemt minister Kamp van Economische Zaken een beslissing over de hoeveelheid te winnen gas voor dit jaar. Eikenaar wil dat iedereen alle meetgegevens die de afgelopen maanden zijn verzameld kan inzien en controleren of er juiste conclusies uit worden getrokken.

Niet alles openbaar

Daar is volgens de gedeputeerde alle reden toe. In het verleden is niet alle informatie openbaar gemaakt over de gasbesluiten. Het betrof alleen het advies van het Staatsoezicht op de Mijnen aan het ministerie van EZ en de reactie van het ministerie daarop.
De conclusies in het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de gaswinning is voor Eikenaar een extra reden om alle gegevens openbaar te maken.

Vraagtekens bij onafhankelijkheid

In dat rapport stelt de Onderzoeksraad niet alleen vast dat bij de gaswinning economische belangen voorop stonden, maar ook dat er vraagtekens te plaatsen zijn bij de onafhankelijkheid van het onderzoek, dat vooraf gaat aan de besluiten over de gaswinning.

Gesprek met Kamp

Afgelopen maandag heeft Eikenaar een gesprek gehad met minister Kamp. Daarin heeft hij de eis van de provincie tot openbaarmaking van alle gegevens overgebracht. Eikenaar vindt openbaarmaking ook belangrijk om vertrouwen terug te winnen.
Al vindt hij dat het vertrouwen pas echt terug te winnen is, als de gaswinning substantieel wordt verminderd. Ook dat heeft hij de minister maandag gezegd.