Slochteren discussieert over toekomst scholenlandschap

OBS De Spil in Lageland gaat op 1 juli dicht. Dat is de derde school in de gemeente Slochteren, die binnen twee jaar verdwijnt doordat het aantal leerlingen drastisch afneemt vanwege de krimp.
Maar er worden meer scholen in de gemeente Slochteren met sluiting bedreigd. Volgens de discussienota Herinrichting Scholenlandschap blijven er in de toekomst nog maar vijf scholen in Slochteren over.

Bijdrage leveren

Of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren, is volgens wethouder Mariska Goeree nog helemaal niet gezegd. 'Het is een discussienota. Er zijn gesprekken gaande tussen gemeente en de schoolbesturen en er komen nog discussiebijeenkomsten. Iedereen kan daaraan een bijdrage leveren en input geven over hoe het scholenlandschap in Slochteren eruit moet komen te zien.'

Onzekerheid wegnemen

'Het is ook niet te zeggen of De Spil de laatste school is die dichtgaat', stelt Goeree. 'Wel is het zo dat het sneller is gegaan dan we hadden verwacht. De onzekerheid bij mensen hoe lang hun school blijft bestaan, willen we niet hebben. We hopen goede plannen te kunnen maken voor de toekomst zodat we niet voor verrassingen komen te staan.'