Studenten gaan achter de bijen aan

Hoe staat het ervoor met de wilde bijen? De gemeente Zuidhorn heeft twee studenten Diermanagement van het Van Hall-instituut er op uitgestuurd om dat te onderzoeken.
De studenten trekken door de gemeente met vangnetten en leggen vast welke soorten bijen ze vinden en op welke bloemen ze zitten. Dat doen ze onder meer bij de Tjalk, de Bongerd, de Boslaan, het Joh. Smitpark en het Hoendiep.
De resultaten zijn pas begin september bekend, maar Sahayra Tjon, één van de studenten, kan al wel zeggen dat er veel meer bijen in tuinen zitten dan in de gebieden die door de gemeente worden beheerd. 'Daar vangen we bijna niks.'
Voordat de gemeente Zuidhorn een meetbare bijdrage kan leveren aan de leefomstandigheden van bijen, is deze nulmeting nodig om te kijken hoe het nu met bijen staat in Zuidhorn. Het is voor de twee studenten hun afstudeeronderzoek.
Aan de hand van de onderzoeksresultaten doen de studenten aanbevelingen aan de gemeente voor eventuele aanpassingen om de bijenstand te bevorderen.