Acantus wil meer jongeren in duurdere huurwoningen

Acantus wil dat er meer huurwoningen komen voor jongeren.
Per 1 juli verdwijnt daarom de leeftijdsgrens voor ruim veertig procent van de huizen voor 45 of 55-plussers.

Korting op de huurprijs

Volgens Acantus is het moeilijk om huurders in die leeftijdscategorieën te vinden. Daardoor ontstaat leegstand. Jongere huurders zouden dit probleem kunnen oplossen. Om jongeren tot 23 jaar, die recht hebben op huurtoeslag, meer keuze te bieden, krijgen ze korting op de huurprijs.

Advies

Bewoners van de complexen waarvan de leeftijdsgrens verdwijnt, zijn op de hoogte gesteld van de plannen. Die liggen ter advies bij de bewonerscomissies van de complexen.
Volgens Acantus blijven er nog voldoende woningen over, die exclusief voor 55-plussers zijn.