Eind juni besluit over gaswinning dit jaar

© RTV Noord
Het kabinet neemt in de laatste week van juni een besluit over de gaswinning in dit lopende jaar. Dat laat minister Kamp van Economische Zaken vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer weten.
Eind vorig jaar kondigde de bewindsman aan dat er dit jaar 39,4 miljard kuub uit de Groinger bodem mag worden gehaald. In februari werd besloten dat er in het eerste half jaar niet meer dan 16,5 miljard kuub gas mag worden gewonnen. Voor 1 juli bepaalt het kabinet vervolgens wat de productie in de tweede helft van het jaar maximaal mag zijn.

Risico-analyse

In de kamerbrief meldt Kamp dat hij inmiddels de gevraagde risico-analyse van de NAM binnen heeft. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) buigt zich daar de komende dagen over en komt met een advies.
Kamp zegt dat er vervolgens een besluit door het kabinet wordt genomen. De Kamer wordt daar ruim voor 1 juli over geinformeerd, zegt hij toe.

Overleg provincie en gemeenten

Hij meldt daarbij ook dat een en ander in overleg zal gaan met de provincie Groningen en de gemeenten in het aardbevingsgebied. Ook wordt de Dialoogtafel bij de besluitvorming betrokken, laat de minister de Kamer weten.
Eerder deze week eiste Gedeputeerden Staten van Groningen inzage in alle stukken die ten grondslag liggen aan het nieuwe gasbesluit. Kamp doet de toezegging dat de Kamer en dus ook de noordelijke bestuurders over alle documenten kunnen beschikken.

'Schouders onder Groningen'

In de brief reageert hij ook op het in februari door de SP gepresenteerde plan 'Schouders onder Groningen'. Daarin pleit de partij voor een duidelijk mandaat, budget en doorzettingsmacht voor de Nationaal Coördinator Groningen.
Volgens Kamp heeft de coördinator Groningen 'een helder mandaat van het Rijk, de provincie en de betrokken gemeenten gekregen'. Hij wijst hij er op dat Hans Alders 'rechtstreeks toegang heeft tot de betrokken ministers en via de minister van Economische Zaken voorstellen kan doen aan de ministerraad'.
In het plan pleit de SP ook voor een snelle start van de preventie- en herstelwerkzaamheden voor kwetsbare gebouwen. Volgens de bewindsman wordt daar via het Centrum Veilig Wonen (CVW) inmiddels hard aan gewerkt.