NAM: 'Nu compenseren is volstrekte willekeur'

© RTV Noord
'Woningcorporaties en huiseigenaren in het Groningse bevingsgebied direct compenseren voor waardevermindering van hun huizen, leidt tot volstrekte willekeur.'
Volgens de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is er maar één moment om te bepalen of een woning in waarde is gedaald. Dat is bij verkoop, 'als de schade in de portemonnee wordt gevoeld'.

Waardevermindering?

Dat stellen de advocaten van de NAM maandag voor de rechtbank in Assen. Negenhonderd Groninger woningeigenaren en twaalf woningcorporaties eisen daar dat de NAM de waardevermindering van huizen op voorhand vergoedt en niet pas bij verkoop.
Volgens de NAM is het onmogelijk die waardevermindering vooraf te bepalen. 'Het valt zelfs niet te voorspellen of over tien jaar per saldo wel sprake is van enige waardevermindering', zegt de adcovaat van de NAM.