'Emotie hoort niet thuis in deze zaak'

'Vergoedbare schade, waarvoor de NAM aansprakelijk is, dient de NAM te vergoeden en zal de NAM ook vergoeden. Niet meer en niet minder.'
Dat zegt advocaat Marnix Leijten van de NAM maandag tijdens de rechtszaak, die de stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen (WAG) heeft aangespannen tegen het bedrijf.

Aparte procedures

Leijten: 'We moeten in de gaten houden dat het in deze procedure niet gaat over immateriële schade. Die kan in separate procedures worden besproken'.

Verspreking

De collega van Leijten, advocaat Jan de Bie Leuveling Tjeenk van de NAM, zorgt voor enige hilariteit in de rechtszaal als hij zich verspreekt.
'De slotsom van ons betoog is uiteraard dat alle vorderingen moeten worden toegewezen. Eh, afgewezen', herstelt de raadsman snel. De rechter roept hierop lachend: 'Ik sluit de zitting'.