Uitspraak in rechtszaak tegen NAM op 2 september

De rechter doet op 2 september 2015 uitspraak in de zaak, die de stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen (WAG) heeft aangespannen tegen de NAM.
De uitspraak is om tien uur 's morgens in de rechtbank van Assen.

De standpunten

In de Drentse hoofdstad diende maandag de rechtszaak van de stichting WAG tegen de NAM. De stichting vindt dat de waarde van onroerend goed in Noord-Groningen is gedaald door aardbevingen. De NAM moet die schade vergoeden, aldus WAG.
De NAM erkent de aansprakelijkheid en wil concrete schade vergoeden.

Het probleem

Maar hoe moet de omvang van de schade berekend worden en wanneer moet de compensatie worden uitbetaald? Daar zijn de twee partijen het niet over eens. De stichting WAG wil dat de waardevermindering van huizen op voorhand wordt vergoed. Volgens de NAM is er maar één moment om te bepalen of een woning in waarde is gedaald en dat is bij verkoop.
De rechter doet uitspraak op 2 september, maar dat hoeft niet het einde te betekenen van de rechtszaak. Beide partijen kunnen in beroep.