Dialoogtafel eist dat NAM schoon schip maakt

De NAM moet binnen een half jaar alle complexe schades in het aardbevingsgebied hebben opgelost. Die eis leggen de voorzitter Jacques Wallage en Jan Kamminga in een brief neer bij Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders. Het CVW moet bovendien onder zijn hoede komen, vinden ze.
Ze wijzen er op dat Alders de opdracht heeft om 'Groningen aardbevingsbestendig en kansrijk te maken'. Volgens de voormannen van de Dialoogtafel is dat gedoemd te mislukken als de NAM niet op korte termijn alle grote schadegevallen uit de wereld helpt.

Drijfzand

De beide voorzitters wijzen erop dat bouwkundig verstevigen weinig zin heeft als niet eerst alle schades zijn weggewerkt. 'Zonder ingrepen in schadeherstel wordt dat straks verstevigen op drijfzand. Veranderingen teweeg brengen kan alleen wanneer u ook daadwerkelijk de beoogde doorzettingsmacht heeft om dit op korte termijn te forceren,' zo laten ze Alders weten.
Het redelijk positieve beeld dat geschetst wordt door minister Henk Kamp van Economische Zaken van de schadeafwikkeling door het Centrum Veilig Wonen (CVW), wordt onjuist genoemd. 'Veel bewoners van het gebied herkennen zich hier niet in. Wantrouwen, moedeloosheid of frustratie overheersen nu door de jarenlange strijd over de schades.'

Plan van aanpak

Daarbij wordt erop gewezen dat de NAM er maar niet in slaagt complexe schades op te lossen. Voor deze gevallen moet als voorwaarden worden gesteld dat er direct een plan van aanpak komt.
Bij de NAM zijn van de ruim 30.000 schades die tot eind vorig jaar zijn ingediend, nog altijd 8500 niet opgelost. Veel zaken daarvan lopen al lang. Met name de complexe gevallen. Wallage en Alders eisen dat deze zaken binnen zes maanden worden opgelost.

NAM tekent niet

Het dringende beroep op Alders om hier heel snel werk van te maken wordt niet namens de volledige Dialoogtafel gemaakt. De NAM, ook onderdeel daarvan, weigert de brief aan de Nationaal Coördinator te ondertekenen. Dat is de reden waarom de beide voorzitters op persoonlijke titel een beroep op Alders doen.

CVW

Begin dit jaar heeft het Centrum Veilig Wonen de schade-afwikkeling van de NAM overgenomen. De beide voorzitters van de Dialoogtafel wijzen erop dat deze nieuwe organisatie nog steeds door de NAM wordt aangestuurd.
Alders moet daar een einde maken. 'Het CVW moet een uitvoeringsdienst worden van de Nationaal Coördonator,' zo bepleiten Wallage en Kamminga.