'Steeds minder vissen in de Waddenzee'

Het aantal vissen in de Waddenzee is sinds de jaren tachtig aan het dalen door een steeds groter gebrek aan goed leefgebied. Dat blijkt uit het onderzoek van het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW).
Het PRW is een samenwerkingsverband van overheden, natuurorganisaties en gebruikers van het Wad. Volgens het rapport hebben grootschalige processen zoals klimaatverandering, visserij, zandsuppleties, zandwinning, aanleg van dijken en natuurlijke sterfte grote invloed op het verdwijnen van goed leefgebied voor de vissen.

Eerste levensfase

De daling van de visstand is vooral te zien bij jonge vissen van soorten zoals schol, schar en kabeljauw, die hun eerste levensfase in de Waddenzee doorbrengen. Bij vissen die de zee als vast leefgebied hebben, blijft het aantal gelijk of neemt het zelfs toe. Dit is het geval bij grondels, bot en botervissen.
De ondiepe Waddenzee is door de klimaatverandering een van de snelst opwarmende zeeën ter wereld. Dit is ongunstig voor de groei van sommige vissoorten.