Strijker vreest voor imago melkveesector

Het afschaffen van het melkquotum komt het imago van de melkveesector niet ten goede. Dat stelt Dirk Strijker, hoogleraar plattelandsontwikkeling aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Boeren zijn vanwege het verdwijnen van het melkquotum gaan uitbreiden. Daardoor ontstaat een beeld van koeien in megastallen en een gigantisch mestoverschot. Strijker denkt dat dit negatief uit kan pakken voor de boeren.
Hij vindt dat staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken snel met nieuw beleid en regels voor boeren moet komen. Zolang Dijksma daar mee wacht zal de melkveestapel eerder blijven toenemen dan afnemen.