Meer zitplaatsen in treinen tussen Roodeschool en Stad

Opnieuw worden treinen op het traject Roodeschool-Groningen uitgebreid met extra wagons. Het gaat om twee treintoestellen waar ieder één wagon bij komt.
Eerder waren al zes treinen omgebouwd. Met de nieuwe uitbreiding komen er 119 zitplaatsen bij.

Schoolseizoen

Met name in de ochtendspits is er een gebrek aan zitplaatsen. De verlengde treinen worden vanaf september 2016 ingezet. Dat is tegelijkertijd met de start van het nieuwe schoolseizoen, doorgaans de drukste periode van het jaar.

8,2 miljoen euro

De aanschaf van de twee nieuwe wagons kost 8,2 miljoen euro. De helft daarvan wordt betaald door het Rijk. De andere helft betaalt de regio zelf.
Hierover bestond eerder onduidelijkheid omdat het ministerie van Infrastructuur en Milieu eerst wilde afwachten of de OV-studentenkaart wel zou blijven bestaan.