Kamer praat nog voor reces over gaswinning

© Jos Schuurman/Fotoburo FPS
De Tweede Kamer debatteert op woensdag 1 juli over de gaswinning in de rest van het jaar. Eerder kondigde minister Kamp al aan dat het kabinet hier in de laatste week van juni een besluit over neemt.
Een deel van de Kamer vreesde dat het gasdebat vervolgens over de zomer getild zou worden, maar dat gaat niet gebeuren.

Resterende maanden

Eerder dit jaar besloot Kamp dat er in het eerste half jaar niet meer dan 16,5 miljard kuub gas gewonnen mag worden in Groningen. Hij kondigde toen al aan voor de zomer een besluit over de resterende maanden van dit jaar te nemen.

Kamer verdeeld

De Tweede Kamer is verdeeld over de maximale hoeveelheid gas die dit jaar uit de Groninger bodem gehaald mag worden. Regeringspartij PvdA wil niet verder dan 33 miljard kuub gaan en mogelijk nog lager.
De meeste oppositiepartijen vinden dat nog te hoog. Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van Groningen wil niet verder dan 27 miljard kuub gaan.