Is de vrije nieuwsgaring in Groningen in het geding?

© RTV Noord
De Partij voor het Noorden in Provinciale Staten wil weten of de vrije nieuwsgaring in onze provincie in het geding is. Dit vanwege de fusieplannen van RTV Noord met RTV Drenthe en Omrop Fryslân.
Ook wil de partij weten hoe het staat met een nog op te richten mediafonds en wat dat kan betekenen voor de regionale omroep. Plannen voor het fonds waren opgenomen in het coalitieprogramma.

Bezuinigingsplan

Om miljoenen euro's te besparen, hebben de regionale omroepen onlangs een bezuinigingsplan ingediend bij staatssecretaris Sander Dekker van Cultuur. Verschillende bedrijfsonderdelen van de drie noordelijke omroepen worden samengevoegd. Wel blijven er aparte redacties bestaan.

Verzet

Hoofdredacteur Pieter Sijpersma van het Dagblad van het Noorden waarschuwde vervolgens voor zo'n fusie, omdat Friezen niet graag zouden samenwerken. Inmiddels is er binnen Omrop Fryslân veel verzet tegen de fusie uit angst z'n onafhankelijkheid te verliezen.