Onderzoek moet belang uitbaggeren Westgat uitwijzen

Vissers uit Lauwersoog willen al tijden dat het Westgat, een vaargeul tussen Schiermonnikoog en Ameland, wordt uitgebaggerd. Onderzoek moet nu uitwijzen of dit financieel uit kan.
Er mag niet zomaar worden ingegrepen in het zeegat, omdat het in beschermd natuurgebied ligt.

Kosten-batenanalyse

Onderzoekers maken dan ook een kosten-batenanalyse. Hieruit moet blijken of menselijk ingrijpen verantwoord is en hoe belangrijk het uitbaggeren daadwerkelijk is voor de garnalenvisserij.
Ook wordt bekeken hoe het Westgat zich in de komende jaren gaat ontwikkelen.
De onderzoeken worden gedaan voor gemeente De Marne, de provincie, Rijkswaterstaat en Exploitatiemaatschappij Haven Lauwersoog (EHL).