Onderhandelingen over meerkosten Groninger Forum vertraagd

De gemeente Groningen, het ministerie van Economische zaken en de NAM hebben meer tijd nodig om te komen tot afspraken over het Groninger Forum. Aanvankelijk zou deze week duidelijk worden hoe het Forum afgebouwd zou kunnen worden, maar partijen zijn het nog niet eens.
Wethouder Paul de Rook (D66) laat woensdag weten dat er meer tijd nodig is en dat 1 juli duidelijk is hoe de zaak wordt opgelost: 'Het gaat om een complexe zaak. Het is een bijzonder gebouw en het gaat om grote bedragen.' Volgens de Rook hebben alle partijen zich gecommitteerd aan de nieuwe datum. De gesprekken zouden in goede sfeer verlopen.
Vorige maand meldde RTV Noord dat een deel van het Forum gesloopt moet worden omdat het niet aardbevingsbestendig zou zijn. Uit onderzoek zou ook blijken dat het karakteristieke ontwerp overeind kan blijven.

Insteek

Of daar alsnog concessies aan worden gedaan moet blijken. De Rook: 'Over de inhoud van de gesprekken doe ik geen uitspraken. Wat ons betreft blijft het plan zoals het is en ligt de rekening van de meerkosten bij de NAM. Die insteek hebben we altijd gehad. Hoe andere partijen daarover denken moet u aan hen vragen.'
Collega-wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) vult aan: 'Het kan niet zo zijn dat de NAM bepaalt hoe de gemeente Groningen de stad inricht en hoe gebouwen eruit komen te zien. Dat is een publieke taak, daar kan absoluut geen discussie over zijn. Laat dat duidelijk zijn'
De vertragingskosten bedragen anderhalf tot twee miljoen euro per maand. Die worden betaald door de NAM en het Rijk. De bouw van het Forum werd begin dit jaar op last van de gemeente stopgezet vanwege de toenemende aardbevingen. Experts vlogen onlangs nog naar Nieuw-Zeeland om daar kennis op te doen over het aardbevingsbestendig bouwen.