Akkoord over nieuwe cao voor universitaire ziekenhuizen

© Erik Hogeboom/RTV Noord
De vakbonden hebben met de universitaire ziekenhuizen, waaronder het UMCG, een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Dat meldt FNV Zorg & Welzijn.
De nieuwe cao loopt tot januari 2018.
Afgesproken is dat de ziekenhuizen meer vaste contracten gaan aanbieden. Tijdelijke en onzekere contracten, zoals het nul-urencontract, worden in de ban gedaan. 'Alleen in uitzonderlijke gevallen kunnen de ziekenhuizen deze nog toepassen', aldus de vakbond.

Loonsverhoging

De bonden en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra kwamen ook een loonsverhoging van 3,8 procent overeen voor de 70.000 medewerkers.
'Onderzoekers, verpleegkundigen, arts-assistenten en ander personeel kunnen rekenen op koopkracht en vaste banen. Dat is goed voor de medewerkers en goed voor de kwaliteit van zorg', zegt Elise Merlijn, onderhandelaar bij FNV.

Gehandicapten

De vakbonden en werkgevers maakten ook afspraken om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Dit jaar worden er 215 mensen aangenomen. Eind 2018 moeten in totaal 895 mensen extra aan de slag zijn bij de universitair-medische centra. Vervolgens komen er tot 2023 gegarandeerd elk jaar 179 banen bij.
Medewerkers die zware en onregelmatige avond- en weekenddiensten draaien, krijgen door de nieuwe cao-afspraken een verbeterde compensatie.