Groninger gemeenten gedupeerd door herverdeling Gemeentefonds

De herverdeling van het Gemeentefonds, de Rijksuitkering aan de gemeenten, pakt ongunstig uit in Oost- en Noord-Groningen.
Bijna alle gemeenten gaan er daar op achteruit. Soms met een paar euro per inwoner, zoals Winsum of Bellingwedde, maar soms ook met tientallen euro's. Zo krijgt Delfzijl 21 euro per inwoner minder en schiet Appingedam er jaarlijks 47 euro per inwoner bij in.
Dat blijkt uit het deze week gepubliceerde overzicht waarin de laatste verschuivingen zijn opgenomen.

Herverdeling

Het zou een financiële herverdeling zijn van grote naar kleinere gemeenten. Maar omdat veel Groningse gemeenten met elkaar samenwerken en ze bovendien veel mensen in de bijstand hebben, pakt de herverdeling in onze provincie toch slecht uit.

Appingedam

Voor Appingedam is het extra zuur dat ook de aanpassingen die het Rijk een paar keer per jaar doet aan het Gemeentefonds dit keer negatief uitpakken. Die kosten de gemeente naar schatting nog eens drie ton per jaar.