Delen van vergunningen gaswinning in ijskast

© Jos Schuurman/Fotoburo FPS
Minister Kamp van Economische Zaken heeft het wetsvoorstel voor het splitsen van vergunningen voor gaswinning ingetrokken. Hij heeft dat woensdag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.
In het wetsvoorstel wordt geregeld dat een concessiehouder als de NAM delen van de winningsvergunning aan andere bedrijven kan overdragen. Dat heeft met name betrekking op de gaswinning uit kleinere gasvelden, die dan door andere bedrijven kan worden overgenomen.

Onduidelijk

Met name de oppositie heeft hier bezwaar tegen. Gevreesd wordt dat bij schade het onduidelijk wordt bij welke partij gedupeerden moeten zijn.
De minister kondigt aan deze discussie te verschuiven naar oktober. Dan wordt een besluit genomen over de Mijnbouwwet. Hij wil daarin ook deze zaken gaan regelen.

Blij

GroenLinks-kamerlid Liesbeth van Tongeren zegt blij te zijn dat Kamp de wet heeft ingetrokken. 'Het is een teken dat het doorgeven van concessies voor mijnbouwactiviteiten op deze manier niet werkt', concludeert ze.