Natuurmonumenten geeft weidevogels bij Kardinge de ruimte

Natuurmonumenten heeft 37 hectare weiland gekocht in natuur- en recreatiegebied Kardinge in de stad. Daarmee stelt de vereniging de grond veilig voor de toekomst. Het is de bedoeling dat het een natuurgebied wordt voor weidevogels.
Het terrein tussen de stadswijken Beijum en Lewenborg was van Bouwfonds, maar de projectontwikkelaar wilde er vanaf omdat er geen huizen meer gebouwd zouden worden.

Zorgelijk

'Dat vonden wij erg zorgelijk, omdat de grond dan een agrarische invulling zou kunnen krijgen. Dan verlies je alle natuurwaarde die het gebied nu heeft', zegt boswachter Reinder Hartog van Natuurmonumenten.

Verpachten

De vereniging gaat de grond verpachten aan boer Jan Hendrik Elzinga.
'We willen het waterpeil verhogen, zodat het bodemleven omhoog komt. Dat is goed voor tal van vogelsoorten, zoals grutto's, kieviten en scholeksters', legt Hartog uit. 'In de toekomst willen we misschien de oevers natuurvriendelijker maken, door ze af te vlakken.'

Bijzonder

Volgens Natuurmonumenten is het erg bijzonder dat er grond middenin een stad wordt gekocht.