Meer bijstandsgerechtigden tasten reserves Bellingwedde aan

Zo'n 20 meer bijstandsgerechtigden dan waar op was gerekend zorgen voor een gat in de Bellingwedder begroting van 350.000 euro. Het gat wordt gedicht door een greep in de algemene reserve van de gemeente. Dat staat in de voorjaarsnota die in de gemeenteraad wordt behandeld.
Bij het maken van de begroting voor dit jaar ging Bellingwedde uit van 200 bijstandsgerechtigden. Het zijn er 220. In de raadscommissie valt daar niemand over. Het is volgens de partijen een zaak die voor een groot deel buiten de invloed van een gemeente ligt.
Landelijke stijging
Volgens wethouder financiën Wim 't Mannetje is er niet verkeerd begroot. Een jaar geleden lag het aantal bijstandsgerechtigden op 187. Dat er nu meer mensen een bijstandsuitkering moeten aanvragen komt volgens hem onder meer doordat SW-bedrijven als Synergon geen mensen meer aannemen. Landelijk stijgt het aantal mensen in de bijstand ook. 't Mannetje erkent dat de relatieve stijging in Bellingwedde wel hoger is. Het aantal is vergeleken met andere Groninger gemeenten toch nog laag, zegt hij.

Hopen op meevallers
350.000 euro is een fors bedrag voor een gemeente die moeite moet doen om uit de zogeheten 'artikel 12 status' te blijven. Maar volgens 't Mannetje gaat het hier om een tussenstand. Hij hoopt dat er later in het jaar meevallers zijn. Bijvoorbeeld als er budgetten zijn die niet helemaal zijn opgemaakt.

'In control'

De partijen erkennen dat de gemeente 'in control is' over de financën. Al zijn er wel wat zorgen over de langere termijn. 'De marges zijn smal, maar er is geen ravijn', aldus CDA-er Wilt Meendering. Volgens de wethouder moet er wel op de kleintjes worden gelet. 'Zo zijn we al twee jaar niet meer naar het VNG-congres gegaan'. 'Dat scheelt iedere keer zo'n vier- à vijfduizend euro'.

Geen extra bezuinigingen

Grote extra bezuinigingen zijn niet nodig, denkt 't Mannetje. Zeker niet op de infrastructuur in de gemeente. Met het oog op de samenvoeging met Vlagtwedde in 2018 wil hij Bellingwedde netjes opleveren en de nieuwe gemeente Westerwolde niet opzadelen met achterstallig onderhoud.