Reünie voor doven en slechthorenden in Haren

Meer dan duizend doven en slechthorenden komen zaterdag naar Haren voor een reünie van doveninstituut Guyot.
What's app

In het jaar 1790 nam Henri Daniël Guyot in Groningen het initiatief om les te geven aan dove kinderen. In de loop der jaren is er veel veranderd en verbeterd voor doven. Docente Annemieke Kuitert van Guyot kan zelf wel horen, maar is kind van dove ouders. In haar jeugd moest ze veel moeite doen om haar ouders te laten weten dat ze later thuis kwam voor het eten. Tegenwoordig kunnen de kinderen een what's appje sturen.

Muziektolk

Volgens coördinator Lennie Dijkstra van Guyot is gebarentaal meer geïntegreerd in de maatschappij. Op televisie komen steeds vaker tolken in beeld en bij concerten worden muziektolken ingezet.

Receptioniste Obama

Voor doven zijn er ook meer mogelijkheden om te studeren. Er zijn tegenwoordig dove psychologen en tandartsen. De receptioniste van de Amerikaanse president Obama is een dove vrouw.

Onzekere toekomst

Toch is de toekomst onzeker voor Guyot. De subsidie voor het verblijf in het internaat dreigt te verdwijnen.Haren heeft een havo-opleiding in twee talen: gebarentaal en het Nederlands. Kinderen komen uit alle delen van het land om deze opleiding te volgen en verblijven in het internaat. Als de subsidie verdwijnt, moeten de doven naar een reguliere opleiding en verdwijnt het contact met andere doven.
Positief is dat zich voor het komend jaar weer meer leerlingen hebben aangemeld voor Guyot.