Bedum verwacht na overschot een tekort van zes ton

De jaarrekening van de gemeente Bedum over 2014 laat een overschot zien van ruim 500.000 euro. Over 2015 gaat het college uit van een tekort van bijna zes ton.
De belangrijkste meevaller in het afgelopen jaar was een hogere opbrengst van de leges voor omgevingsvergunningen. Het gaat om een meeropbrengst van 200.000 euro. Ook kreeg Bedum bijna 139.000 euro extra van het Rijk. Een eenmalige meevaller op het gebied van de automatisering leverde bijna een ton op.
Wethouder Jan-Willem van de Kolk zegt gematigd tevreden te zijn over de financiële resultaten. 'De laatste cijfers uit Den Haag leiden tot een oplopend tekort over 2015. Door het treffen van maatregelen weten we de rode cijfers de komende jaren om te buigen. We kunnen met het uitgezette beleid door. Bedum is financieel redelijk robuust.'
De gemeenteraad praat op 25 juni over de financiën.