Vrolijk festival Lauwersoog brengt serieuze boodschap

In Lauwersoog is het havenfestival 'Wad about Plastic' begonnen. Het is een vrolijk festival met muziek en allerlei activiteiten, maar het heeft een serieuze ondertoon.
De bezoekers worden bewust gemaakt van het groeiende probleem van de vervuiling van de zeeën met plastic. Dat is een groot risico voor dieren.
Eén van de organisaties die bij het festival betrokken zijn is KIMO, een vereniging van 160 kustgemeenten in 16 landen die strijdt tegen zeevervuiling. Bijvoorbeeld door vissers zover te krijgen dat ze het plastic afval dat ze in hun netten krijgen niet overboord gooien, maar naar een haven brengen.

Achteruitkachelen

'Het terugdringen van de plasticvervuiling van de zee wordt er niet makkelijker op', zegt Bestuurslid Roel Sluiter van KIMO Nederland en België. 'We zijn er ons steeds meer van bewust, maar aan de andere kant is het plasticgebruik zo enorm toegenomen dat we achteruitkachelen.'
Sluiter is beducht voor het gevaar van microplastic. Dat ontstaat als grof plastic in zee drijft, zoals flessen of visnetten. Onder invloed van zout zeewater en zonlicht valt het uiteen in steeds kleinere stukjes.

Voedselketen

Het microplastic komt dan in de voedselketen terecht. 'Als we het probleem niet tot aanvaardbare proporties terugbrengen ziet het er slecht uit voor de mens'. 'We móeten succes hebben.'
Het 'Wad about Plastic'-festival is dit weekend in de haven van Lauwersoog. Zaterdagavond is er onder meer een havenconcert. Zondag zijn er vooral kinderactiviteiten. Bezoekers kunnen dan ook met de Zeehondencreche Pieterburen het Wad op om zeehonden vrij te laten.