'Fracken moet vaker toegepast worden bij kleine gasvelden'

Er zijn extra maatregelen nodig, zoals fracken, om meer gas uit de kleine velden in Nederland te kunnen winnen. Tot die conclusie komt het overheidsbedrijf Energiebeheer Nederland (EBN) in het rapport Focus on Dutch Oil & Gas.
Daarin wordt gewezen op de gevolgen van het verder terugdraaien van de gaskraan in Groningen. 'Met het oog op de maatschappelijke druk om minder gas uit het Groningenveld te winnen, is elke kuub aardgas die uit kleine velden gewonnen kan worden meer dan welkom', schrijft directielid Berend Scheffers in het voorwoord.

Afgenomen

Makkelijk is dat niet. De productie van de kleine gasvelden is de afgelopen jaren afgenomen. Door vaker te fracken kan er weer meer gas uit gewonnen worden. 
Bij het fracken wordt onder hoge druk een mengsel van water, chemicaliën en keramiekkorrels in de bodem gebracht. Zo ontstaat op drie kilometer diepte een scheur, waardoor moeilijk bereikbaar gas gewonnen kan worden. 

Onrust

Fracken is omstreden omdat de mogelijke milieuschade niet duidelijk is. De NAM kondigde onlangs aan deze methode mogelijk toe te passen bij de gaslocaties Saaksum en Blijham. Dat leidt tot de nodige onrust in de omgeving.
Vanaf 1995 is fracken in ons land honderd keer toegepast. Volgens EBN zijn er 32 kleine velden waar het gas moeilijk bereikbaar is. Die techniek kan daar een oplossing bieden. Daarnaast kan het mogelijk toegepast worden bij ruim 250 kleine velden die al gedeeltelijk leeg zijn.