Windmolens 'choppen' minder vogels dan verwacht

De 88 windmolens in de Eemshaven halen elk jaar tussen de 600 en 3000 vogels uit de lucht.
Dat is ruim de helft minder dan gedacht, want er werd gevreesd voor 6000-8000 onthoofde vogels.
Vooral het aantal trekvogels dat door de wieken wordt geraakt, ligt beduidend lager dan voorspeld. Dat blijkt na vijf jaar onderzoek.
Volgens de onderzoekers zou dat kunnen komen omdat ze veel hoger vliegen dan gedacht, of omdat ze al eerder 'loslaten' van de dijk en oversteken naar Duitsland via open zee.
Roofvogels zoals de kiekendief worden daarentegen wel vaker 'gechopt' dan vantevoren werd gedacht.