Bewoners van Pieterburen ingezet voor bodemonderzoek

Borg Dijksterhuis
Borg Dijksterhuis
Inwoners van Pieterburen gaan zaterdag samen met vrijwilligers van Landschapsbeheer Groningen en het Groninger Landschap grondboringen doen.
Ze hopen de geschiedenis van het gebied hierdoor beter te begrijpen.

Veel geheimen

Het landschap rondom Pieterburen heeft nog veel geheimen. In de eerste plaats willen de onderzoekers de oude kolken terugvinden. Kolken zijn ontstaan bij dijkdoorbraken met extreem hoogwater. Ze worden ook wielen of waaien genoemd en komen verspreid langs de dijken voor. Het zijn diepe gaten met zeer steile oevers, gevuld met water.

Borg Dijksterhuis

Ook de ligging van de voormalige borg Dijksterhuis stelt de onderzoekers voor raadsels. Van oorsprong lag de borg buitendijks en bijzonder is dat de borg niet onder water kwam te staan bij de Kerstvloed in 1717.
In de omgeving wordt onderzocht of een pleistocene hoogte misschien de oorzaak is van de hoge ligging van de vroegere borg.