Organisaties eisen betere Eems-Dollardnatuur

Tien Nederlandse en Duitse natuurorganisaties zien graag een betere bescherming van het mondingsgebied van de Eems. Volgens hen is dat tot nu toe nog niet het geval geweest.
De milieuclubs, waaronder Natuurmonumenten en het Wereld Natuur Fonds, dringen bij de Nederlandse en Duitse overheid aan op uitvoering van maatregelen uit het zogeheten Integraal Management Plan (IMP).
Aan het plan wordt al sinds 2010 gewerkt. Het kan worden gebruikt bij de invoering van Europese natuurwetgeving en bescherming van het dierrijke Eems-Dollardgebied in Noord-Oost Groningen.
Positief gestemd zijn de organisaties nog niet, omdat dergelijke plannen in Duitsland nog niet het gewenste effect hebben gehad. Ze denken dat een concreet voorstel, voldoende financiële middelen en een Duits-Nederlandse uitvoeringsorganisatie nodig zijn om het geen 'wassen neus' te laten worden.