Scholen in Stedum na moeizaam proces toch samen verder

© Google Maps
Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar de scholenfusie tussen OBS de Bongerd en CBS de Crangeborg in Stedum is rond. De scholen gaan op 1 augustus 2016 als samenwerkingsschool verder.
De fusie van de beide scholen is al jaren onderwerp van gesprek in Stedum.

Eerdere pogingen mislukten

Er werd al eerder een poging gedaan om de beide scholen samen te laten gaan, maar dat mislukte. In december 2014 is het fusieproces opnieuw opgepakt door de medezeggenschapsraden, onderwijsteams en schoolbesturen. Zoals het nu lijkt is de samenwerkingsschool in 2016 daar het resultaat van.

Plaatsing personeel geregeld

Een van de pijnpunten was de plaatsing van het personeel. Inmiddels is er een constructie bedacht, waarbij personeel van de Openbare Scholenstichting Marenland (waar De Bongerd onder valt) uitgezonden wordt naar de Christelijke Onderwijsstichting Noordkwartier. Daarbij behouden ze het recht terug te keren naar Marenland.

Lopster gemeenteraad aan zet

Voor de scholen is de fusie dus rond. Het is nu aan de gemeenteraad van Loppersum om als laatste in het proces haar goedkeuring te verlenen.