NAM betaalt miljoenen voor 'droge voeten'

© Suzanne Stoppels
De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) betaalt zo'n 200 miljoen euro extra voor maatregelen die nodig zijn als gevolg van de bodemdaling door gaswinning. De provincie, de waterschappen en de NAM hebben hierover afspraken gemaakt.
In 1983 werden voor het eerst afspraken gemaakt tussen de overheid en de NAM. Het bedrijf stelde toen 650 miljoen gulden (prijspeil 1 april 1980) beschikbaar voor het bouwen van nieuwe gemalen, het aanpassen van bruggen, kanalen en dijken.

Leeg

Van dat geld is nu nog 341 miljoen euro (prijspeil 2013) beschikbaar. Zonder nieuwe afspraken zou de pot met geld over twintig jaar leeg zijn. Ongewenst volgens de provincie, waterschappen de commissie Bodemdaling en de NAM.
Garantie
Met de toezegging van nog eens 200 miljoen euro hebben de overheden de garantie dat er ook na 2030/2040 geld beschikbaar is voor maatregelen. Eerder adviseerde de commissie Bodemdaling al om het beschikbare bedrag te verhogen.

Tevreden
Gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP) is tevreden over de afspraken: 'Dit geld is nodig, ook in de toekomst blijft de bodem dalen als gevolg van de gaswinning. De waterschappen zullen hierdoor blijven investeren in de waterhuishouding.'
'Het is logisch dat de NAM dit betaalt. Mocht blijken dat er meer geld nodig is, dan zullen we opnieuw met de NAM in gesprek gaan', zegt Eikenaar.