PvdA Noord-Groningen wil tempo maken met herindeling

De provincie moet de dreigende patstelling bij de herindeling in Noord-Groningen voorkomen. Dat vinden de PvdA-fracties van de gemeenten in het gebied.
De partij dient hierover de komende weken moties in bij de verschillende gemeenteraden.
Volgens de partij wekt het nieuwe college van Gedeputeerde Staten de indruk de discussie van zich af te willen trekken. Dat terwijl de gemeenten er onderling niet uit lijken te komen.

Wat zijn de herindelingsvarianten?

- G3 met Delfzijl, Appingedam en Loppersum inclusief de Eemshaven,
- G4 met Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond exclusief de Eemshaven,
- G7 met alle zeven gemeenten (Delfzijl, Appingedam, Eemsmond, Loppersum, Bedum, Winsum en De Marne).

Patstelling

De gemeenteraden van de zeven gemeenten spraken zich na het haalbaarheidsonderzoek verschillend uit over deze varianten. Volgens de PvdA dreigt er daardoor een patstelling te komen, waardoor de herindeling vertraging kan oplopen.
'Daarom willen we dat de provincie haar rol oppakt en met een duidelijke visie komt. Dan kunnen wij weer verder', zegt PvdA-fractievoorzitter Jan Willem Nanninga van de gemeente Winsum.

Ondersteunen

'Provincie, pak je rol'
Volgens Nanninga is dat een te vrije rol: 'Met het oog op de grote opgaven in het sociale domein, de aardbevingsproblematiek en de werkgelegenheid moeten we tempo maken. Provincie, laat de inwoners niet in de kou staan en pak je rol in het openbare bestuur.'

Lees alles over de herindeling