WW-uitkeringen in Groningen dalen opnieuw sterk

© Archief RTV Noord
Het aantal WW-uitkeringen in Groningen is in mei opnieuw sterk gedaald. In de meeste sectoren vielen minder ontslagen, waardoor de instroom in de WW afnam. Dat blijkt uit cijfers van het UWV.
Daarnaast was er meer werk in de bouw- en uitzendsector. Ook de seizoensgevoelige sectoren als landbouw en horeca droegen bij aan de verdere daling van de WW.
Eind mei 2015 telde Groningen 14.872 WW-uitkeringen. Dat is 5 procent van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen daalde in mei met 3 procent. Dat is een daling van 457 uitkeringen. Ten opzichte van vorig jaar verstrekte UWV in Groningen 445 minder WW-uitkeringen.

Daling WW in alle provincies

In Nederland komt het aantal WW-uitkeringen eind mei uit op 416.337. Dat is 4,7 procent van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 426.858. In de afgelopen maand daalde het aantal WW-uitkeringen landelijk met 2,5 procent. 

Regionale verschillen

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de andere noordelijke provincies geven een zelfde beeld. Friesland laat in mei de sterkste daling in WW-uitkeringen zien, maar ook Drenthe kent een sterke daling. Ook ten opzichte van een jaar geleden daalt de WW in de drie noordelijke provincies.