Wetenschappers buigen zich in Groningen over vismigratie

© SXC/Amalrik Dumas (Creative Commons)
Meer dan vijfhonderd wetenschappers uit de hele wereld buigen zich volgende week in Groningen over alles wat met vis en vismigratie te maken heeft. Dat gebeurt tijdens een congres in de Oosterpoort, dat mede door waterschap Hunze Aa's wordt georganiseerd.
Veel aandacht gaat tijdens het congres uit naar de paling en steur die met uitsterven worden bedreigd. Het aanbod van jonge paling langs de kust is de laatste twee jaar extreem laag, met het afgelopen voorjaar als dieptepunt.

Zwemroutes

Ook de lage visstand in de Waddenzee en het IJsselmeer zijn al jaren een doorn in het oog van vissers en natuurorganisaties. Verbetering van zwemroutes wordt gezien als een van de oplossingen.

Moderne technieken

Moderne technieken waarbij vissen bijvoorbeeld een zendertje meekrijgen worden meer en meer ingezet om hun trekroutes in kaart te brengen om zo gericht knelpunten op te lossen.
Ook vinden in Nederland ambitieuze en grootschalige projecten plaats als de Vismigratierivier in de Afsluitdijk die ervoor gaat zorgen dat vissen weer vanuit de Waddenzee naar het IJsselmeer kunnen zwemmen. Vooral de paling, spiering en stekelbaars zal hiervan profiteren.

Knelpunten

Het oplossen van de knelpunten is ook voor Hunze en Aa's een belangrijk thema. Er is al veel gedaan om vissen weer de ruimte te geven. En dat is ook nodig. Tal van soorten verdwijnen wanneer hun trekroutes vol blijven staan met obstakels. Een voorbeeld is de paling, die leeft in zoet water en plant zich voort 5000 kilometer verderop in de Sargassozee.