Gevaar voor 35.000 zwakke huizen bij aardbevingen

© RTV Noord
Ruim 35.000 woningen in het aardbevingsgebied zijn zeer zwak en niet bestand tegen zwaardere aardbevingen. De kans dat onder de bewoners van die huizen slachtoffers vallen is 'groter dan 1 op 10.000.'
Dat staat in een advies van de stuurgroep Nationale Praktijk Richtlijn (NPR). Deze stuurgroep is door het Rijk ingesteld. De correspondentie daarover met de provincie Groningen en de aardbevingsgemeenten is door het ministerie van Economische Zaken openbaar gemaakt na een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur.
Uit een eveneens vrijgegeven presentatie van de stuurgroep blijkt dat er grote zorg is over deze 35.000 zwakke woningen. Het veiliger maken van alleen al deze woningen kost meer dan 6 miljard euro. Dat is zo'n 200.000 euro per woning. De waarden van de meeste van deze panden is lager. Het duurt zeker vijf jaar om deze huizen veiliger te maken.

Instortingsrisico

NPR geeft verder aan dat in het aardbevingsgebied woningen staan met een instortingsrisico dat 'groter is dan 1 op 1000'. Die huizen zouden direct voor bewoning afgekeurd moeten worden. Om hoeveel woningen het gaat is niet duidelijk.
De provincie en gemeenten zetten in een -nu openbaar gemaakte- brief aan minister Henk Kamp grote vraagtekens bij het niet noemen van exacte aantallen. 'Het gevolg is dat de bestaande onrust bij inwoners nog veel groter wordt. Nu de stuurgroep geen concreet aantal noemt is de veronderstelling gerechtvaardigd dat niet duidelijk is om welke woningen het gaat,' schrijven de Groningse overheden.

Alleen woningen

De provincie en betrokken gemeenten zijn verder verbaasd dat de stuurgroep zich in het advies alleen heeft gericht op woningen. 'Gebouwen met belangrijke publieksfuncties of vitale functies en industriële complexen zijn geheel buiten beschouwing gelaten. En dat terwijl ze grote risico's kunnen opleveren,' zo schrijven de provincie en aardbevingsgemeenten.
De bouwnormen voor het aardbevingsgebied zijn nog steeds niet definitief vastgesteld. Wel is er dus dit advies van de stuurgroep.

Nog veel onduidelijk

Provincie en gemeenten geven aan dat er nog veel onduidelijkheid is over de normen voor het veilig maken van panden in het aardbevingsgebied. 'Er zijn nog veel onzekerheden over constructieve weerstanden en seismische dreiging. Mogelijk zijn de normen te streng. Daar moet snel duidelijkheid over komen,' vinden de provincie en gemeenten.