Van onbegaanbaar pad naar gloednieuw fietspad duurt 25 jaar

In 1990, 25 jaar geleden dus, kwamen bij de gemeente Grootegast de eerste meldingen binnen over de slechte staat van het Hoge Voetpad bij Niekerk. Ondanks wat lapwerk werd het pad onbegaanbaar. Vrijdag werd na jaren soebatten een gloednieuw pad geopend. En daar zijn ze in Niekerk hartstikke blij mee.
Het Hoge Voetpad is zowel een voetpad als een fietspad. Het ligt tussen Niekerk en de Fanerweg en is zo'n twee kilometer lang.

Zuuderpadje

Onder oudere Niekerkers is het pad vooral bekend als Zuuderpadje. De inwoners maakten er vaak een ommetje en gebruikten het als fietspad naar Zuidhorn.
Het raakte in verval. Het wegdek verslechterde zienderogen en het pad was zo smal dat het gevaarlijk werd. Er bestond zelfs het risico dat als je iemand tegenkwam, je in de sloot naast het pad belandde. Onder de Niekerkers leefde de grote wens om het pad weer begaanbaar te maken.

Onteigening

Daar gingen heel wat jaren overheen. De gemeente Grootegast wilde er wel wat aan doen, maar kreeg te maken met een grondeigenaar die een strook grond niet af wilde staan. De gemeente dreigde zelfs met een onteigeningsprocedure. Uiteindelijk bleek dat niet nodig en kwamen de gemeente en de eigenaar tot overeenstemming.
Dit voorjaar stelde de gemeenteraad van Grootegast geld beschikbaar voor de opknapbeurt. Er werd een gloednieuw pad aangelegd. Vrijdag werd dat in aanwezigheid van tientallen inwoners in gebruikgenomen.

Houtsingels

Volgens Jan Bakker, voorzitter van Dorpsbelangen Niekerk, Oldekerk en Faan, is het Hooge Voetpad niet alleen belangrijk voor de inwoners zelf, maar heeft het ook recreatieve waarde.
Bakker: 'Je kunt het zien als een ontsluitingspad voor fietsers die het Westerkwartier in willen. Je fietst of wandelt langs de eerste houtsingels die zo kenmerkend zijn voor dit gebied. En als je de andere kant op wilt, richting Zuidhorn, Enumatil of Groningen, dan snijd je kilometers af. We zijn hartstikke blij dat het nu klaar is.'