De Coepel in Nuis loopt leeg naar partnerschool

Openbare basisschool De Coepel in Nuis gaat dicht. Oorzaak is dat de ouders hun kind(eren) massaal hebben overgeschreven naar christelijke basisschool De Kring. Op vijf na.
Het zou gaan om bijna negentig kinderen. De Coepel houdt daardoor nog zo'n vijf leerlingen over en dat is ver beneden de grens van drieentwintig om een school open te houden.

Fusieplannen

De Coepel en De Kring (90 leerlingen) vormen sinds vijf jaar brede school 't Sterrenpad. De Coepel is onderdeel van Westerwijs. De Kring is een zelfstandige vereniging die Jenaplan-onderwijs verzorgt.
Er waren plannen om De Kring te fuseren met De Coepel. De nieuw te vormen school zou onderdeel worden van Westerwijs, maar de fusie liep op niets uit.

Opheffen

Nu de ouders hun kinderen hebben overgeschreven naar De Kring heeft De Coepel geen bestaansrecht meer, erkent voorzitter Ton van Pelt van Westerwijs. 'We gaan de gemeenteraad van Marum vragen de school op te heffen.'
'Met de ouders die ervoor hebben gekozen om hun kind niet naar De Kring over te schrijven gaan we samen op zoek naar een andere school', zegt Van Pelt.

Personeel stapt over

Volgens de voorzitter willen ook de directeur van De Coepel en de leerkrachten overstappen naar het Jenaplanonderwijs van De Kring. 'Ook daarvoor moeten we een oplossing vinden, want we weten niet of ze daar ook terecht kunnen. Als dat wel kan dan moeten wij de arbeidscontracten beëindigen, als dat niet kan dan moeten we de leerkrachten onderbrengen bij andere scholen van Westerwijs.'
Binnenkort zitten de besturen van Westerwijs en De Kring om de tafel om de overdracht van leerlingen en leermiddelen zo soepel mogelijk te laten verlopen.