Partij voor het Noorden maakt werk van aardgasfonds

© Archief RTV Noord
De Partij voor het Noorden (PvhN) repte al langer over de wens voor een groot aardgasfonds voor Groningen, maar voegt nu de daad bij het woord. De partij dient woensdag een motie in bij de Provinciale Staten.
Vijf miljard

Volgens de partij, die geen deel uitmaakt van het college, moet het fonds gevuld worden met vijf miljard euro. Dat geld is niet bedoeld om bevingsschade te herstellen, maar om de effecten van bodemdaling de komende honderd jaar aan te pakken.

Investeren

Zo zullen er volgens de partij duurzame investeringen moeten worden gedaan in onderwijs, infrastructuur en leefbaarheid. 'Groningen heeft veel imagoschade opgelopen en ondernemers bedenken zich wel twee keer voordat ze hier investeren. De gevolgen van de gaswinning en de aardbevingen zijn volgens deskundigen nog minstens vijftig jaar merkbaar.'
De provincie moet volgens de PvhN met aardbevingscoördinator Hans Alders, het Rijk en de NAM om tafel om het aardgasfonds mogelijk te maken.