Groninger Belang pleit opnieuw voor andere plek windmolenpark

© FPS/Jos Schuurman
Groninger Belang wil dat de provincie toch weer alternatieve locaties gaat zoeken voor het windmolenpark bij de N33.
De partij dient woensdag een motie in bij de Provinciale Staten.

Nieuwe Statenleden

Groninger Belang beseft dat eerdere moties zijn gesneuveld, maar wijst erop dat de samenstelling van Provinciale Staten na de verkiezingen is gewijzigd.

Ten noorden van A7

Bovendien is er nog altijd veel weerstand tegen windparken die te dicht op de bebouwing staan. De partij vindt dat de afstand tussen windmolens en dorpen meer dan twee kilometer moet zijn. De provincie moet ook kijken naar locaties ten noorden van de A7, zegt Groninger Belang.

Hogesnelheidstrein

Groninger Belang dient woensdag nog een motie in. De partij wil dat het college draagvlak zoekt voor een haalbaarheidsstudie naar een snelle treinverbinding. Om als gebied aantrekkelijk te blijven voor onder meer toeristen en internationale bedrijven, is het volgens Groninger Belang noodzakelijk dat de noordelijke regio aansluiting krijgt op het internationale HSL-netwerk.